بالابر آکاردئونی خودکششی

ارتفاع دسترسی: ۵/۵ متر
ظرفیت: ۲۵۰ کیلوگرم