بالابر آکاردئونی 11 متری

ارتفاع دسترسی: ۱۱/۳ متر
ظرفیت: ۳۰۰ کیلوگرم