بالابر آکاردئونی

ارتفاع دسترسی: ۶ متر
ظرفیت: ۳۰۰ کیلوگرم