بالابر دیزلی قابل یدک

ارتفاع دسترسی: ۲۱ متر
ظرفیت: ۲۲۵ کیلوگرم