بالابر قابل یدک ۲۱ متری

ارتفاع دسترسی: ۲۱ متر
ظرفیت: ۲۲۵ کیلوگرم