بالابر نفر آکاردئونی

ارتفاع دسترسی: ۸ متر
ظرفیت: ۳۰۰ کیلوگرم