بالابر آکاردئونی کوچک

ارتفاع دسترسی: ۵ متر
ظرفیت: ۳۰۰ کیلوگرم