محصولات

   

بالابر قیچی

بالابر قیچی (آکاردئونی) در سه تیپ سیار، خودمحرک و خودکششی با ظرفیت ۳۰۰ کیلوگرم به بالا ارائه می شود که برای کاربردهای صنعتی و خدماتی مناسب است. 

بالابر ستونی در دو تیپ آلومینیومی و عمودبر خود کششی ارائه می شود. بالابرهای آلومینیمیومی سبک بوده و برای امور خدماتی مناسب هستند که تا ۲۰ متر دسرسی تولید می شود.

بالابر کامیونی در مدل های تلسکوپی، مفصلی و حتی آکاردئونی بسته به نیازهای مختلف ساخته و ارائه می شوند. مدل های کوچک تر بر روی نیسان نیز نصب می شوند.

بالابرهای بوم لیفت (بازویی) به صورت قابل یدک، خودکششی، خودمحرک و یا عنکبوتی ارائه می شود. این بالابرها قابلیت پل زنی داشته و از ۱۲ متر تا ۵۳ متر ارائه می شوند.

همسطح کننده های بارانداز در دو تیپ داک لولر و داک لیفت تولید می شوند که بسته به فضای بارگیری و تخلیه، ظرفیت بار، خودروهای باری و… کاربرد خواهند داشت.

بالابرهای باری در ارتفاع و تناژ های مختلف، بسته به نیاز کاربران طراحی و تولید می شوند. این بالابرها با مکانیزم آکاردئونی و به صورت الکتروهیدرولیک ارائه می شوند.

ترولی های گلخانه ای برای عملیات های برداشت محصول، هرس گیاهان و امور روزمره مناسب بوده و بر روی لوله های کف گلخانه قادر به حرکت هستند.