بالابر آکاردئونی 10 متری

ارتفاع دسترسی: ۱۰ متر
ظرفیت: ۳۰۰ کیلوگرم