بالابر خودکششی آکاردئونی

ارتفاع دسترسی: ۷/۶ متر
ظرفیت: ۲۳۰ کیلوگرم